Moss Svømmeklubb

Frister for Moss Svømmeklubb:

Bestilling innen 26 desember med levering ca. 16 mars

Bestilling innen 20 mars med levering om ca. 12-16 uker

Bestilling innen 20 august med levering om ca. 12-16 uker

Bestilling innen 20 oktober med levering om ca. 12-16 uker